اول) پس از اعلام خبر فوت آیت الله منتظری، مردم در میدان محسنی تجمع می کنند و شعار می دهند “این ماه ماه خون است، سیدعلی سرنگون است”.

(لینک مستقیم به ویدئو)

khamenei_supporter.jpgدوم) عکس روبرو یکی از حامیان رهبر ایران را نشان می دهد. این عکس گویا در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است*.

سوم) یک گروه ایرانی به سایت توییتر حمله می کند. توییتر برای ساعاتی یک پرچم سبز را به نمایش می گذارد که زیر آن به زبان شکسته ای نوشته شده است،

آمریکا فکر می کند آنها اینترنت را مدیریت می کنند. اما اینطور نیست. ما اینترنت را کنترل و مدیریت می کنیم…حالا کدام کشور در فهرست تحریم است؟ ایران یا آمریکا؟

شاید در نظر اول این سه اتفاق، گذشته از شباهت بازیگران آن، بی ارتباط به نظر برسند. به نظرم اما کمی دقت یک خط واحد را نشان می دهد که این سه رخداد را به هم وصل می کند: انقلاب مرد.

بنیان گذار جمهوری اسلامی در جمله ی مشهوری گفت “این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است”. و حالا حکومتی که داعیه دار اسلام ناب روی زمین است و رهبرش را نایب ناجی عالم بشریت می داند با محرم ترسانده می شود. همین حکومتی که سالها حجاب را بر سر زنان فرو کرد حالا به این راضی شده است که “بی حجاب ها هم مدافع من هستند”. این “من” چیست آقای جمهوری اسلامی؟ با وجود “یاحسین میرحسین” و “ماه خونی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی از آن بترسد” و با به رخ کشیدن مدافعینی این چنینی، جمهوری اسلامی چیست؟ چه چیزی از این نظام سیاسی-عقیدتی مانده است؟

نمونه ی توییتر بنظرم تلخ ترین طنز را دارد: گروهی که توییتر را از کار انداخته است دارد عربده می کشد که “ما صاحب اینجاییم”. هستی برادر من. هستی. همیشه بوده ای. عربده بکش. تو عربده کشی. دین و خدا و پیغمبر و چیزهای خوبمان را از ما نگیر. تو عربده ات را بکش.تو عربده کش هستی. تو هیچ چیز دیگری نیستی.

مرتبط: چگونه عکاس باشیم

* منبع اصلی عکس را نتوانستم پیدا کنم.