۱۰ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری روبروی محل کارم قدم می زدم و با پدرم تلفنی درمورد احمدی نژاد و موسوی صحبت می کردیم. همان موقع این نوشته را روی پیاده رو دیدم. فکر کردم “فردای انتخابات این رو می گذارم روی وبلاگ و می نویسم «احمدی نژاد رفت»”. عکس را امروز بعد از سه ماه روی موبایل پیدا کردم.

0602091208_s.jpg