رضا رفیعی فروشانی یکی از متهمان پرونده ی “کودتای مخملی” است. فارس از او نقل می کند،

در زمان انتخابات سرویس اطلاعاتی امارات مطالبی را خواستند و من نیز در پاسخ به تقاضای آنها برخی اسناد محرمانه را در فیس بوک منتشر کردم. (تاکیدها از من)

اینکه سرویس اطلاعاتی کشوری در مورد کشور دیگری جاسوسی کند البته عجیب نیست. شگفتی ِ قضیه این است که آقای جاسوس اطلاعات محرمانه ی درخواستی را در فیس بوک منتشر کند.

این متهم اغتشاشات اخیر که دارای دکترای اقتصاد از آمریکاست، حدود ۲ سال در قبال ماهانه ۵ هزار درهم حقوق با سرویس اطلاعاتی امارات همکاری خود را آغاز کرد ولی بعد از مدتی این رابطه را قطع و بار دیگر در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با دستگاه امنیتی امارات رابطه برقرار کرد.  (تاکیدها از من)

یک درهم امارات ۳۰ سنت کانادا است. این یعنی ۵ هزار درهم می کند به عبارت ۱۴۷۰ دلار در ماه. آقای دکتر اگر در کانادا با حداقل حقوق نظافتچی یک فروشگاه می شد چیزی حدود ۱۶۰۰ دلار در ماه درمی آورد.

پس نوشت) کودتا کاری است فردی که قدرت دارد انجام می دهد. در مقابل انقلاب کاری است که مردم ِ بی قدرت انجام می دهند. اینکه اقدامات اخیر را “انقلاب مخملی” بدانیم می تواند از این جهت قابل بحث باشد، اما اینکه مردمی به نتیجه ی انتخابات معترض باشند و فرضا حکومت را هم ساقط کنند “کودتا” نیست. ویکیپدیا کودتا را اینطور توضیح می دهد،

کودتا به سرنگونی سریع حکومت ِ قانونی گفته می شود که اغلب توسط گروه کوچکی از اعضای حکومت، غالبا ارتش، انجام شده و باعث جانشینی یک حکومت نظامی یا غیرنظامی می شود.