این عکس را حتما دیده اید.

dead_infant_s.jpg

این توضیح را هم خوانده اید،

زن آبستنی امروز در تهران کشته شد؛ بچه ای که در شکم مادرش تیر خورده است و مشاور خامنه ای پرسنل بیمارستانی را تهدید کرد که این خبر منتشر نشود.

امروز در گردهمایی ِ روبروی پارلمان اونتاریو همین عکس سر دست هم بود.

dead_infant_2.jpg

در گوگل هم اگر بگردید به دنبال “بچه ای که در شکم مادرش تیر خورده”  ۱۵۷۰ مورد پیدا می کند.

این عکس البته نوزادی را نشان می دهد که تا جایی که می دانیم در فلسطین کشته شده است (مثلا اینجا را ببینید).

به لحاظ اخلاقی مهم است که خبر ِ نادرست، یا شایعه ی تایید نشده، را پخش نکنیم، یا اگر می کنیم تاکید کنیم که “گفته می شود، اما تایید نشده است”. به لحاظ عملی هم مهم است که دقت کنیم که ساده گیری در زمینه ی پذیرش ِ هرآنچه به نفعمان است، مثلا استفاده از این عکس برای اثبات خشونت، این زمینه را برای مخالفان ایجاد می کند که ما را جمعی دروغگو خطاب کنند که همه ی خبرها و عکس هایمان ساختگی است. به قول آیدا، که لینک عکس را هم پیدا کرد،

(این) کماکان عکس ناراحت کننده ای است و به شدت من رو تو این موقعیت حسابی پریشان کرد تا پیداش کردم. ولی ما با این همه سند نیازی به سند جعلی نداریم.