This is a call to action for producing a database of the names of all the Iranians who are killed in the clashes which followed the controversial Presidential Election of June 12, 2009.

این  یک حرکت جمعی است. بیایید نگذاریم نام و یاد کشته شدگان حوادث اخیر فراموش شود.

where_is_my_friend.jpg“آب بهش ندین، آب بهش ندین”، شمارنده یکی بالا می رود. خون از چشم پسر بیرون زده است، شمارنده یکی بالا می رود. پسری روی آسفالت رعشه ی مرگ می گیرد، شمارنده یکی بالا می رود.

کسی که تیر می خورد و کشته می شود یک عدد نیست، یک انسان است. با شمردن تعداد کشتگان ممکن است بتوانیم تصویر درست تری از وضعیت ِ خیابان های ایران ترسیم کنیم، اما اعداد می توانند باعث شوند فراموش کنیم که کسی که کشته می شود پسر کسی است یا خواهر کسی. که او اسمی دارد و دوستانی دارد و روی موبایلش آخرین شماره ای که تماس گرفته است هنوز هست. لابد زنگ زده که بگوید “آره خیلی شلوغ ه… نه من مواظبم”.

این یک دعوت ِ عمومی است: بیایید تصاویر و اطلاعات کشته شدگان را مکتوب کنیم. دنبال جمع کردن یک مجموعه عکس و ویدئوی دلخراش نیستیم، می خواهیم یادمان بماند که وقتی شمارنده یکی بالا می رود کسی می میرد. کسی مثل من و تو. یک انسان با همه دلبستگی هایش، همه ی تردیدهایش، و همه ی آرزوهایش.

این یک دعوت عمومی است.

در گام اول، تصویر، ویدئو، و سایر اطلاعات مربوط به کشته شدگان حوادث اخیر را همین جا می گذاریم. شما هم اگر دسترسی به تصویر، ویدئو، یا هرگونه اطلاعاتی دارید لطفا کمک کنید.

ما از خشونت حمایت نمی کنیم. ما می خواهیم قربانیان خشونت فراموش نشوند.