mihossein_ahmadinejad.jpg

میرحسین موسوی خطاب به محمود احمدی نژاد “شما وقت من رو نباید وارد بشید” (قسمت نهم ویدئوهای مناظره – اینجا ببینید).

محمود ِ احمدی نژاد به حرف زدن علاقه دارد. پیش از این همیشه میکروفن مال او بود و او هرقدر می خواست حرف می زد و هرچه می خواست می گفت. در مناظره با میرحسین مجبور شد میکروفن را با کسی قسمت کند و آرامشش به هم ریخت تا جایی که میرحسین دوبار دقیقا ساکتش کرد. این روز ِ مهمی است.

در ملکوت بخوانید: خجسته باد این پیروزی!