به اقتضای مشغولیت های شخصی این روزها کمتر آنلاین هستم، و این را لااقل کمتر شدن نسبی ِ تعداد پستهای اینجا نشان می دهد. گذشته از آن چند ماه است که از “دانشجو” به “شاغل” تغییر وضعیت پیدا کرده ام و این یعنی روزی هشت ساعت ِ متوالی پشت کامپیوتر نشستن و کد نوشتن بدون دسترسی به اینترنت ِ شخصی. این یکی را هم تل ِ نوشته های نخوانده در گوگل ریدر گواهی می دهد.

همین حالا دیدم که رفیق ِ گلی، که در گل بودنش و حسن نیتش ذره ای شک ندارم، ۱۶ ساعت پیش درمورد “چرخش” های اخیر این وبلاگ سوال کرده است و وقتی جواب نگرفته است دنباله ی تئوری را پی گرفته است و به نتایجی رسیده است که از فیل+تر درآمدن ِ این وبلاگ هم در آنها نقش داشته است. صریح می نویسم برای اینکه می دانم در فضای آنلاین سوتفاهم چقدر می تواند سریع منتشر شود.

اوایل همین ماه در جلسه ی سخنرانی ِ یکی از اساتید قدیمی ِ علوم انسانی در ایران بودم. وقتی صحبت به همان ِ سوال ِ معروف ِ “چه باید کرد” رسید، ایشان گفت “باید از آموزش شروع کرد، و از آموزش در دوره ی ابتدایی”.

من منتقد حکومت ِ ایران هستم اما علاقه و عقیده ای به کار چریکی ندارم. معتقدم محمود احمدی نژاد را همین مردم انتخاب کردند و اینطور که پیش می رود کاملا ممکن است که باز هم همین مردم او را انتخاب کنند. اگر فکر می کنیم محمود احمدی نژاد رییس جمهور خوبی نیست، با هر تعریفی، راهش این است که بار ِ بعد مردم محمود احمدی نژاد ِ ثانی را انتخاب نکنند. حالا سوال این است که چه کنیم که نکنند؟ بنظر می رسد پاسخ ِ خیلی از ما این است که باید حرف بزنیم. مثلا امروز روز جهانی ِ مبارزه با ترس از هم+جنس+گرایی است. تصور می کنم این هدف ِ معقولی و قابل ِ کسبی است که قرار بگذاریم بار بعد که کسی از کلمه ی “هم+جنس+باز” استفاده کرد به او محترمانه یادآوری کنیم که این کلمه می تواند توهین آمیز باشد و بهتر است از عنوان ِ محترمانه تری استفاده کنیم. این هدف لزوما در زمان ِ کوتاه به نتیجه ی دلخواه ما، انتخاب نشدن محمود احمدی نژاد، نمی رسد، اما چه کسی گفته است هدفی به این بزرگی در یک سال و دو سال کسب شدنی است؟

ادعا نمی کنم همیشه اینطور فکر می کرده ام. من هم اهل نارنجک بستن و زیر تانک رفتن بوده ام. حرف می زنیم که یاد بگیریم.

اما یک کلمه هم با آقای فیل+ترچی. برادر من! مرحمت کن، اینجا را اضافه کن به آن لیست سیاهت! بگذار زندگی مان را بکنیم. خفت دارد وبلاگ آدم فیل+تر نباشد!