من یک انسان منطقی هستم. فحش هم نمی دهم. حرف می زنم. از هر کسی که از اعدام دلارا دارابی حمایت می کند دعوت می کنم بنویسد چرا. خواستید نوشته ی شما را همین جا می گذاریم.

به من کمک کنید بفهمم بالای دار کشیدن این دختر چرا پذیرفتنی است.

از دیگران: