از مهر:

(مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران) تاکید کرد : سازمان میادین به عنوان مهمترین شبکه عرضه میوه و تره بار شهر تهران به مردم شریف اطمینان می دهد که با دقت و حساسیت این قبیل موضوعات را پیگیری کرده و اجازه نخواهد داد عده ای سودجو آموزه های دینی و انقلابی مردم مومن تهران را نادیده بگیرند.

این هم البته یک نظریه است که نه تنها سیاست ما عین دیانت ماست، که پرتقال فروشی ِ ما هم عین هر دوی اینهاست.

عنوان از این نوشته ی ملا حسنی: مشهدی غضنفر پرتقال فروش بازداشت شد،

سردسته آنها شخصی است به نام «غضنفر» که با نام مستعار «گضنفر» مبادرت به توزیع و فروش پرتقال‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی میکرد. بنا به گزارش رسیده از محل اختفای متهم تعداد دویست و چهل و سه قبضه پرتقال‌ و مقادر معتنابهی پوست پرتقال و هسته‌های آنها کشف و ضبط و ضمیمه پرونده متهم گردید