مقایسه ی ورد Word و لاتک/تک (لیتک) Latex/Tex عملا بی معنی است. این دو، هر کدام، برای کاری ساخته شده اند و برای آن کار بهترین ابزار هستند. تجربه ی شخصی ام این است که با ورد می شود بعضی کارها را سریع تر انجام داد در حالیکه با لاتک کار اصولی آغاز می شود و زیبا تمام می شود.

مثال می زنم. فرض کنید یک گزارش ۱۰۰ صفحه ای نوشته اید و حالا می خواهید همه ی تصاویر را ۱۰% کوچک تر کنید. بفرمایید اگر از بی سوادی ِ من است که بلد نیستم این کار را در ورد انجام دهم. در لاتک اما این کار حداکثر یک “بگرد و جایگزین کن” است و، اگر کمی بهتر از لاتک استفاده کنی، دقیقا یک تغییر (مثلا از ۱۰cm به ۸cm). این مثال را ببینید (مثال را از گزارشی برداشته ام که این روزها مشغولش هستم).

من می خواهم گزارشم را در دو نسخه ی با تصویر و بدون تصویر داشته باشم. پس یک متغیر منطقی تعریف می کنم،

latex_fig_2.png

حالا به کمک این تعریف می توانم تصاویر ِ گزارش را به سادگی بردارم یا سرجایشان بگذارم.

latex_fig_1.png

بفرمایید اگر جزییات بیشتری لازم دارید.

در مورد لاتک بیشتر حرف می زنیم.