ahmadinejad_shariar_photo.jpgسفرهای متعدد استانی، و شهرستانی، دکتر احمدی نژاد در رسانه ها و وبلاگ ها از جهات ِ متعدد مورد بررسی قرار گرفته اند. اینجا هم نگاه گذرایی می کنیم به سفر رییس جمهور ایران به شهرستان شهریار.

“سخنرانی کردن” عملی است که سیاست مداران ایرانی زیاد انجام می دهند. به نظر می رسد سفر ِ یک مقام حکومتی بدون ایراد ِ سخنرانی چیزی کم دارد. دکتر احمدی نژاد هم در سفرهای استانیش برای مردم سخنرانی می کند. شاید شما هم از خودتان پرسیده باشید که در اینهمه “سخنرانی” چه چیزی گفته می شود. برای پیدا کردن ِ پاسخ ِ این سوال متن ِ رسمی سخنرانی دکتر احمدی نژاد در شهریار را بطور اجمالی بررسی کردم.

سرفصل های سخنرانی روز پنجشنبه سوم اردییهشت ِ دکتر احمدی نژاد در شهریار از این قرارند:

  1. دولت اسلامی باید امین مردم … باشد/مدیران … پرهیزگار … باشند: ۳۲ خط، ۵۱٫۶۱%
  2. تاکید بر ضرورت اصلاح ساز و کارهای اقتصادی کشور: ۱۳ خط، ۲۰٫۹۷%
  3. اشکلات نظام سرمایه داری: ۸ خط، ۱۲٫۹۰%
  4. در مورد شهریار: ۵ خط، ۸٫۰۶%
  5. مردم … رفتار مدیران را … زیر نظر داشته باشند: ۲ خط، ۳٫۲۳%
  6. مدیران …همه توان خود را در خدمت به مردم بکار گیرند: ۲ خط، ۳٫۲۳%

در این فهرست، اندازه گیری ِ میزان مطلب در هر سرفصل بر اساس تعداد خط ِ مربوط در متن سخنرانی است. در شکل زیر نمایش گرافیکی این فهرست را می بینید:

ahmadinejad_shariar.png

بیایید این اعداد را وارسی کنیم.

بیش از نیمی از سخنرانی دکتر احمدی نژاد به توصیه به مدیران ِ حکومتی می گذرد. این یعنی رییس جمهور ایران از دفتر کارش بیرون آمده است و به شهر دیگری رفته است تا کاری را انجام دهد که قاعدتا باید از طریق بخشنامه و دادگاه تخلفات اداری به انجام می رسید. اما مساله فقط این نیست. حدود نیمی از باقی مانده ی زمان سخنرانی صرف تاکید بر ضرورت ِ اصلاح سازوکارهای اقتصادی می شود. این هم موضوعی است که قاعدتا باید از مجاری رسمی انجام شود. اما حتی این هم مساله نیست. این بخش از سخنرانی دکتر احمدی نژاد را بخوانید،

یش از یک سوم یارانه ای که دولت برای نان می‌پردازد در همان گام اول تلف می‌شود این در حالی است که اگر دولت یارانه را به طور مستقیم به مردم بپردازد هم کیفیت پخت نان افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر کمکی به هزینه‌های مردم خواهد شد….عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که این کار موجب جهش قیمت‌ها خواهد شد که باید بگوییم اولاً این حرف درستی نیست و اگر به فرض چنین اتفاقی بیافتد دو برابر آن در اختیار ۵۰ میلیون نفر قرار می‌گیرد که می‌توانند مدیریت کنند. (تاکید از من)

من ِ اقتصاد نخوانده هم می فهمم که چنین استدلال هایی نیاز به بررسی و تحلیل دقیق دارد و بیش از آنکه بتواند بخشی از سخنرانی ِ یک سیاست مدار در یک شهر باشد باید موضوع مطالعه ی یک تیم متخصص اقتصادی باشد.

اما این همه را رها کنیم. این همه را که نیازی نیست احمدی نژاد شهر به شهر برود و برای مردم بگوید. برای اینکار در دنیای مدرن رسانه وجود دارد. بیایید به دنبال بخشی از سخنرانی باشیم که دقیقا به مردم شهریار مربوط است، و نه کس دیگری.

کمی بیش از هشت درصد از متن ِ سخنرانی دقیقا به شهریار مربوط است که از این میزان ۴۰% به تحسین ِ شهروندان این منطقه می گذرد و در بقیه احمدی نژاد اعلام می کند،

در دور اول سفر تصمیمات خوبی برای شهریار گرفته شده که بخش عمده‌ای از به اجرا در آمده است و در این دور نیز هیأت دولت تصمیمات بالاتری را در دستور کار دارد از جمله آن می‌توان به تأمین آب مورد نیاز شهریار و شهرهای اطراف آن و نیز ایجاد شهرک صنعتی برای ایجاد اشتغال و تقویت مراکز آموزش عالی اشاره کرد.

همین؟ آقای رییس جمهور! مردم شهریار را جمع کردید که همین را بگویید؟ این را نمی شد در یک رسانه ی محلی اعلام کرد؟

یکبار دیگر از خودمان بپرسیم، راز ِ اینهمه “سخنرانی” کردن سیاست مداران ایرانی چیست؟

عکس از فارس