فیل پر” یعنی فیلی که روی وبلاگ ها می نشست، یا کار دیگر می کرد، “پر!”، از جنس “کلاغ، پر!”

فیل پر یک کد ِ php است که بصورت آینه برای فهرستی از وبلاگ ها عمل می کند. در داستان ِ کمانگیر را سریع تر بخوانید و بدون فیلتر، کد کوچکی نوشتم که آینه ای از کمانگیر را در arash.kamangir.net ایجاد می کند. فیل پر ادامه ی این ایده است، که اینجا هم صحتبش شد: خوابنما گردیدگی ِ فیلترمندانه: فیلتر نداریم – یک ایده!.

داستان به اختصار این است:

  • تویی که وبلاگت فیل+تر شده است کد ِ فیل پر را دانلود می کنی و در یک سابدومین یا پوشه روی سرور قرار می دهی. فیل پر را می توانید روی هر سروری که php اجرا کند قرار دهید، مثلا سایت دانشگاه.
  • با انجام تنظیم ها در fp_config.php کاری می کنی که این نسخه ی فیل پر بطور پیش فرض محتویات وبلاگ تو را نشان بدهد، مثل کاری که من کرده ام.
  • در ستون ِ کناری فهرستی از وبلاگها هست که بیننده می تواند انتخاب کند تا آینه ی آن وبلاگ را ببینید.
  • به این ترتیب توی وبلاگ نویس بخشی از فضای سرورت را به بریدن دم آقای فیل+ترینگ اختصاص داده ای.
  • هر وبلاگ در فیل پر یک آدرس دایم دارد که می تواند برای بوکمارک کردن استفاده شود.
  • نسخه ی فعلی ِ فیل پر بسیار آزمایشی است. کم کم نسخه هایی را برای استفاده همین جا می گذارم. برای اطلاع  از روند ِ کار ِ فیل پر خوراکش را مشترک شوید.

فیل پر یک نرم افزار کد باز است و از هر نوع کمکی بشدت استقبال می کنم.

filpar_about.png

آقای فیل+ترینگ را دمش را می بریم!