(لینک مستقیم به ویدئو)

فردا هفتمین سالگرد اعدام سعید حنایی است. مستند “و عنکبوتی آمد”ساخته ی مازیار بهاری است و بر اساس تحقیق رویا کریمی ساخته شده است.

پس نوشت: