توضیح: این نوشته پاسخی است به بازی وبلاگی ِ “نامه ای به عمو فیلترباف” که علیرضای عزیز آغازش کرد. شما هم بنویسید.

سلام عموفیلترباف

خوبی عمو؟ زن عمو خوبه؟

ببین عمو، بیا با هم رک باشیم. این داستان فیلترکردن به ضرر همه ی ماست. این همه یعنی توی فیلتر کننده، من ِ فیلتر شونده، و خلق اللهی که تو دورشان دیوار فیلتر را می کشی.

تو من را فیلتر می کنی، و تو سایت سکسی را فیلتر می کنی. این یعنی نه فقط دهان من را می خواهی ببندی، بلکه می اندازیم توی بند کنار ِ “عکس ِ خصوصی جیگر” منتشر کننده ها. این یعنی تو من را دوبرابر آزار می دهی. بعد چه می شود؟ بعد من می روم و روش پیدا می کنم که فیلتر تو را از کار بیاندازم. و می اندازم. می دانی که می اندازم. اما این کار یک ایراد ِ بزرگ دارد. این یعنی من به همان خلق الله که تو خودت را مسوول هدایتشان به بهشت کرده ای، یاد می دهم چطور سایت سکسی هم ببینند. تو با فیلتر کردن ِ من، به من انگیزه می دهی برای اینکه با تو بجنگم. در این جنگ چیزی که من و تو هر دو بهش اعتقاد داریم زیر سوال می رود.

ببین عمو، چیزهایی هست که همه ی دنیا رده بندی شده است. یعنی مثلا بچه ی ۱۲ ساله خیلی جاها نمی تواند برود به فروشنده بگوید “یک بطر اسمیرنف بده”. تو که من را فیلتر می کنی، من هم بساط پهن می کنم کنار خیابان، یکی هم می آید کنارم از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را حراج می کند (اینجا تخیلت را به کار بگیر).

filter_letter_s.jpg

اما تو هم ضرر می کنی. می شوی چماق بدست. تو آدم محترمی هستی. یعنی من برای تو احترام قایلم. اما وقتی آزارم می دهی من هم به تو فحش می دهم. دوست داری فحش بخوری؟ تو وقتی وبلاگ ِ من را فیلتر می کنی یعنی داری داد می زنی که از من می ترسی. از من می ترسی عمو؟ یعنی تو فکر می کنی چند صد تا جوان ِ خوشحال حالا مثلا بنویسند آزادی آزادی آزادی آزادی، تو مثلا “توده های میلیونی”ات یک صفرش می افتد؟ یعنی تو اینقدر به خودت شک داری؟ عمو این چه راه و روش ِ برتر زندگی و چه صراط ِ مستقیمی است که با صد تا وبلاگ چپو می شود؟

ببین عمو، یک نگاه کن به سرتاپای وبلاگ من. ببین چند وقت است به “استوانه”های تو حتی نگاه ِ چپ هم نکرده ام. بگذار دلمان خوش باشد عمویمان به خودش شک ندارد.

بردار این فیلتر را عمو. به خدا زشت است. من خجالت می کشم به کسی بگویم “وبلاگم فیلتر است”. چون می پرسند “مگه چی می نویسی” و من می مانم چه بگویم. اینقدر خفتمان نده.

راستی عمو، بیا متمرکز شو روی همان سایت های سکسی. ما هم کمکت می کنیم. اصلا بیا خر کسانی را بگیر که کپی کاری می کنند. اینقدر کار هست که تو بکنی. ما هم کمکت می کنیم. قول می دهم.

قربانت – یک فیلتر شده

از دیگران: