lego_s.jpgخواب دیشبم طولانی بود و پر از جزییات. با اینهمه همه چیزش به یک خواب معمولی می مانست. همه چیز، جز یک بخش کوچک.

در انتهای خوابم دیدم که با بچه ای لگو بازی می کنم. دانه های پرشمار لگو را روی هم چیده بود و قلعه ای ساخته بود و من حالا فقط با اسباب بازی ور می رفتم. جعبه ی لگو بزرگ بود، مثلا یک متر در هر بعد. یک سمت جعبه یک مونیتور بود و بعد فهمیدم که سمت دیگر دو دوربین هست. هر قطعه ای که بر می داشتم، جعبه روی مونیتور نشانش می داد. طرح ِ آنچه ساخته شده بود را هم داشت. آخرین چیزی که یادم مانده دستم است و اینکه یک قطعه ی لگو را در فضا می چرخاندم و از اینکه حرکت دستم را دنبال می کند لذت می بردم.

حالا سوال این است: یک چنین سیستمی چه کاربردی می تواند داشته باشد؟ برویم در کار ثبت اختراع؟