9_8801140509_l600s.jpg

اصلا شکی نیست که این خیلی موفقیت بزرگی است که ما حالا می توانیم سرمان را بندازیم پایین و برویم ونزوئلا و نگران ویزا نباشیم. جدا عرض می کنم. مرحمت کردید جنابان آقایان احمدی نژاد و چاوز. اما، جسارتا، دنیا کمی بزرگتر از همین ونزوئلا و ترکیه و ماداگاسکار است. جاهایی هست که آدم می خواد برود، مثلا برای اینکه کنفرانس IEEE در مصر شرکت کند یا برود اروپا و آمریکای شمالی درس بخواند یا بگردد. دست شما درست آقای رییس جمهور، اما مرحمت می فرمایید کمی هم با دیگران لاو در کنید؟

8_8801140509_l600s.jpg

* شادی لحظه هامو همیشه با تو داشتم، رو اسم و رسم دنیا دیدی که پا گذاشتم (وفای دل – هایده)

عکس ها از فارس