0402091154a_s.jpg

داشتم از ایستگاه مترو* با عجله رد می شدم که یک صدای آشنا میخکوبم کرد. صدا سنتور بود اما نوازنده ایرانی نبود و ساز هم دقیقا سنتور نبود. کمی که صحبت کردیم توضیح داد که سنتور ایرانی ۴۰۰ سال پیش به چین برده شده و به یکی از سازهای موسیقی محبوب ِ چینی ها تبدیل شده است. ویکیپدیا هم می گوید که مشهور است که مخترع سنتور ایرانی ها بوده اند.

نام این قطعه “پاییز” است و از آلبوم ِ “نجواهای آرامش” او برش داشته ام.

تقدیم به رفیق گلی که دوباره سنتورزدن را شروع کرده است.

پس نوشت: فرانسیس وانگ Francis Wang به آدمی نمی خورد که دوسال بعد از تولد من لیسانس موسیقی اش را گرفته باشد.

* برای تورنتونشینان: ایستگاه فینچ