بعضی ایده ها آنقدر عجیب هستند که ابتدا فکر می کنیم شوخی هستند. تصور می کنم همین ایده ها هستند که زندگی آدمها را زیر و رو می کنند. و این یکی از این ایده ها است.

ritiprinter-ed01.jpg

پرینتری که به جای تونر از ته مانده ی چای یا قهوه ی صبحگاهی استفاده می کند. و البته کاغذی بیرون نخواهد آمد مگر با جلو و عقب بردن اهرم بالای پرینتر. نه تنها مصرف ِ انرژی این پرینتر بسیار پایین است، که عملا جوهر ِ مضر برای طبیعتی هم ندارد. و البته در صورت استفاده از قهوه، در حین مطالعه ی این پرینت چرت هم نخواهید زد (بدلیل خاصیت خواب پراکنی ِ قهوه).

گفتم. بعضی ایده ها عجیب هستند.

riti-instructions_s.jpg

منبع: اینجا و اینجا و اینجا