triangulation_s.jpgحفاظت از اطلاعات در عصر رسانه های دیجیتال موضوع بسیار مهمی است. به همین دلیل است که ابزارهایی که استفاده می کنیم، از دوربین عکاسی گرفته تا پرینتر، از خود در اطلاعات رد برجا می گذارند. نهان نگاری Watermarking یکی از روش های درج اطلاعات در اطلاعات است (جالب است که Watermarking منحصر به رسانه های دیجیتال نیست و فن ِ بسیار کهنی است). این مقدمه را داشته باشید تا برویم سراغ ِ یک ایده ی بسیار محشر (نهان نگاری را با Steganography اشتباه نگیرید، این یکی در انتقال اطلاعات کاربرد دارد و گویا مورد استفاده ی القاعده ای ها هم بوده است).

نهان نگاری برای انواع ِ اطلاعات ِ با همبستگی ِ بالا قابل پیاده سازی است (مثلا صوت و تصویر). می دانیم هم که در سیستم های مدرن ِ پخش ِ صدا هر فیلم چندین کانال صوتی دارد. حالا تصور کنید که در هر یک از این کانال ها، مثلا چپ، راست، ووفر، و غیره، یک سینگال سینوسی نهان نگاری کنیم. به این ترتیب اگر کسی در سینما از پرده با دوربین فیلم بگیرد و این فیلم را جایی پخش کند، مثلا در یک شبکه ی تورنت، می توانیم بفهمیم در کدام صندلی نشسته بوده است. برای اینکار کافی است سینوسی های نهان شده را استخراج کنیم و از مثلت سازی Triangulation اطلاعات ِ فاز ِ آنها استفاده کنیم.

البته پیاده سازی واقعی چنین سیستمی جزییات ِ بیشتری دارد و بحث هایی نظیر ِ مقاومت در برابر ِ فشرده سازی و حملات معکوس باید در آن لحاظ شود. هر چه که هست، برادر ِ بزرگ ما را می پاید، خیلی هم خوب بلد است چطور بپاید.

منبع