(لینک مستقیم به ویدئو)

(لینک مستقیم به ویدئو)

این دو ویدئو کارهای جدید روی ارتباط انسان-ماشین را نشان می دهند. در ویدئوی اول مکعب هایی را می بینیم که قدرت پردازشی مختصری، در مقایسه با کامیپوترهای امروزی، دارند و در ارتباط ِ با هم و در تماس با یک کامپیوتر کاربر را قادر می کنند که ارتباطش با یک نرم افزار را به دنیای واقعی شبیه تر کند. مثلا به بازی ِ لغات و ساختن رنگ دقت کنید. ایده این است که این ابزار ِ ارتباطی ابتدا به دنیای بازی های کامپیوتری خواهد آمد، چون ما آمادگی پذیرش یک ابزار جدید ِ بازی را بیشتر داریم تا یک روش ِ جدید انجام ِ “کارهای جدی”.

ابزار دوم یک پروژکتور و دوربین است که به گردن آویزان می شوند. این ابزار می تواند کاربردهایی نظیر “اضافه کردن اطلاعات به دنیای واقعی” Augmented reality داشته باشد. به صحنه ای که کاریر از یک منظره عکس می گیرد هم دقت کنید.

و البته تصمیم دارند که این موجود را بصورت یک سخت افزار در مغز ِ ما “نصب” کنند. این یکی اصلا جالب نیست.

منبع