14_8712020981_l600_s2.jpgاین “عکس روز” هم مثل قبلی (ببینید:عکس روز: در دوقدمی آقای رییس جمهور) بیشتر جالب است تا منتهی به هیچ نتیجه ای. بوضوح در قبلی هم ادعای فوتوشاپی بودن نکردم.

عنوان هر دو عکس “مصاحبه مطبوعاتی وزیر دفاع در مسکو” است.

اول سمت چپی را می بینیم و لابد کمی تعجب می کنیم که این خانم چرا حجاب دارد. با توجه به نیمه بودن حجاب احتمالا ایشان ایرانی نیست، پس لابد این مصاحبه در ساختمان سفارت ایران، یا در ساختمان مشابهی، اتفاق می افتد که شرط ورود به آن داشتن ِ حجاب است.

بعد عکس زیر را می بینیم. حالا سوال جدی می شود، چرا خانم قرمز پوش حجاب ندارد؟ اگر از این تئوری که فاصله مهم است و خانم قرمزپوش دور است، و “اشعه اش بی خطر است”، بگذریم، لابد مساله مردم همیشه در صحنه ایران هستند که قرار است این تصاویر را بینند و ممکن است اسلامشان در خطر بیافتد. بعد البته یادمان می افتد که مگر تلویزیون کم خانم ِ بی حجاب نشان می دهد؟ بعد می گوییم حالا شده دیگه، سخت نگیر.

22_8712020981_l600_s.jpg

عکس ها: فارس و فارس

پس نوشت: خانمی که نزدیک تر است گویا برای یک شبکه ی ایرانی کار می کند و به همین دلیل حجاب بر سر دارد.