10_8711300994_l600_s.jpg

شکی ندارم که جمع ِ زیادی از مردم ایران به دلایل بسیار متعدد محمود احمدی نژاد را بسیار می پسندند. هدفم هم گرفتن هیچ نتیجه ی خارق العاده ای نیست، اما بنظر شما رفتار خلایق در دو قدمی ِ ماشین رییس جمهور کمی عجیب نیست؟ تصور کن که رفته ای در بین این جمعیت، لابد بدلیل علاقه، و بعد به ماشین رییس جمهور که رسیده ای یادت افتاده که زنگ بزنی به رفیقت که “من الان پیش احمدی نژادم!” یا مثلا به بقل دستی ات بگویی “خودش ه ها!” تصور می کردم در چنین جمعی چشمها حداقل به سمت آقای رییس جمهور باشد.

عکس از فارس

پس نوشت: این عکس را هم از ایسنا ببینید.