هاآرتز می نویسد وزارت مهاجرت اسراییل طرحی برای استخدام “لشگر”ی از وبلاگ نویسان اسراییلی ِ دو زبانه دارد. این وبلاگ نویسان برخلاف طرح ِ مشابه ایرانی قرار نیست بر جریان وبلاگستان اسراییلی تاثیر بگذارند. هدف این طرف تاثیر گذاری روی جریان های ضدصهیونیستی در وبلاگستانهای انگلیسی زبان، فرانسوی، اسپانیایی، و آلمانی است. وبلاگ نویسانی که در طرح شرکت می کنند به بخش رسانه ای وزارت خارجه معرفی می شوند.

روسی و پرتغالی زبانهای دیگر ِ مورد علاقه ی وزارت مهاجرت هستند. بنظر می رسد طرح در شکل فعلی برنامه ای برای وبلاگستان فارسی یا عربی زبان ندارد.

از طریق مرکز برکمن