anaglyph_cameras.jpgسه بعدی سازی Anaglyph روش جدیدی نیست (نیما مفصل توضیح داده: همه چیز درباره ی آناگلیف ها). تمام نکته ی این روش استفاده از کانال های رنگی برای درج دو تصویر در یک فریم است. این دو تصویر توسط فیلتر رنگیی که روی چشم گذاشته می شود استخراج می شوند. دقت کنید که در این روش عینک صرفا دو قطعه پلاستیک ِ شفاف ِ رنگی است و هیچ ابزار فعالی ندارد (در مقایسه با روشهایی که شیشه های عینک به تناوب غیرشفاف می شوند و این تناوب با نمایشگر همزمان است).

نکته ی اساسی این است که به کمک یک ابداع ِ بسیار ساده می توان از نرم افزار و سخت افزار موجود استفاده کرد و براحتی چت ِ ویدئویی ِ سه بعدی کرد. البته رنگ تصاویر کمی به هم ریخته خواهد بود. ایده این است که تصویر ِ دو وبکم (روبرو) به کمک نرم افزار مناسب در هم ادغام شده و خروجی مناسب برای عینک ِ Anaglyph تولید می شود. حاصل ِ این فرایند بعنوان ِ خروجی ویدئو به نرم افزار چت فرستاده خواهد شد. حتما بگردیم مقاله های جالبی روی این موضوع وجود دارد.

(لینک مستقیم به ویدئو)

از بی بی سی