farsnews_pic_2s.jpg

فارس نیوز – ۱۴ دیخسارات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه

farsnews_pic_1s.jpg

فارس نیوز – ۲۱ دیاضطراب در شهرکهای صهیونیستی بر اثر حملات دفاعی نیروهای حماس

این دو تصویر به احتمال بسیار بالایی یک خانه را نشان می دهند (پنج شباهت این دو خانه را در تصویر زیر ببینید). از آنجا که تخریب یک خانه توسط اسراییل در غزه ربطی به اضطراب در شهرک صهیونیستی در اثر حمله ی حماس نمی تواند داشته باشد، بنظر می رسد آقای فارس نیوز باز هم بی دقتی کرده است.

farsnews_pics_s1.jpg