گوگل ِ کاتولیک خودش را “بهترین روش ِ کاتولیک های خوب برای جستجو در اینترنت” معرفی می کند. نسخه ی کاتولیک گوگل البته بنظر به کمک API گوگل کار می کند و در لحظه ی نوشتن این پست دچار مشکل فنی شده است. پال مولهرن Paul Mulhern  وبمستر گوگل ِ کاتولیک توضیح می دهد که ایده، ساختن سرویسی است که از فیلترهای گوگل برای نظارت بر محتوی ِ جستجوها استفاده می کند.

catholic_google.jpg

این موتور ِ جستجو که از گوگل کاملا مستقل است اعلام کرده است که لزوما تمام نتایج جستجوها بر اعتقادات کاتولیکها منطبق نیست. یک وبلاگ نویس که “داروهای ضد بارداری” را در این موتور جستجو وارد کرده است می گوید اولین مورد یافت شده “مخالفت کلیسای کاتولیک با جلوگیری از بارداری به روشهای غیر طبیعی” بوده است. در کنار همین مورد البته گوگل تبلیغی از یک فروشنده ی کانادایی قرص های ضدبارداری قرار داده بوده است.

بنظر می رسد ایده ی گوگل ِ کاتولیک جذابیت زیادی دارد، برای اینکه گوگل ِ مسلمان Muslim Google را هم کسی ثبت کرده است.

منبع: وبلاگ Faith World روی رویترز: یک و دو