مقدمه: این گزارش ِ خوراک شمار را با شرمندگی از شروین فتحی عزیز می نویسم که ایده های بسیار محشری برای اولین گزارش سال ۲۰۰۹ داده بود. متاسفانه بدلیل مشغولیت های شخصی نتوانستم این ایده ها را عملی کنم. ببخش رفیق.

از ۶۸۷ خوراکی که در بانک داده ی خوراک شمار قرار دارند، شمارنده ی ۴۷۴ تا فعال است. اگر وبلاگ شما یکی از ۲۱۳ وبلاگ این لیست است به این پست مراجعه کنید: خوراک شمارتان را فعال کنید – آموزش کوتاه.

گزارش کامل را در اینجا ببینید.

feedcounter_7jan09.png

پراکندگی تعداد مشترکین خوراک ها

پس نوشت: همین حالا متوجه شدم که شمارنده ی خوراک “روزانه های کمانگیر” تا حالا خاموش بوده است. کوزه گر و کوزه ی شکسته و الی آخر.