بنابر برخوردی که با پستهای قبلی در مورد Latex در این وبلاگ شد، بنظر می رسد که تعداد بچه های فنی که اینجا سر می زنند قابل توجه است. با همین انگیزه، این پست ادامه ی نوشته های قبلی است که در مورد این سیستم مقاله/تز نویسی (به اصطلاح بهتر typesetting) اینجا نوشته شده است.

پیش از این در مورد Latex گفته بودیم،

در این پست به کلاس Beamer نگاه می کنیم. این کلاس برای ساختن اسلاید طراحی شده است. فایل های نمونه ی این پست را از اینجا بگیرید. یک نمونه اسلاید آماده شده به کمک این کلاس را از اینجا بگیرید. اینجا جزییات این فایل نمونه را بررسی می کنیم.

صفر: فایل شروع می شود.

beamer_sample_code_0.png

دقت کنید که بجز “مادرید” نام چند شهر دیگر هم در قسمت theme قابل استفاده هستند (مثلا “هانوور”).

اول: صفحه ی عنوان.

beamer_sample_code_1.png

beamer_sample_1s.png

دوم: صفحه ی سرفصل ها.

beamer_sample_code_2.png

beamer_sample_2s.png

سوم: یک صفحه ی متنی با فرمول.

beamer_sample_code_3.png

beamer_sample_3s.png

چهارم: صفحه ی دوستونه به همراه تصویر و کادر تاکید.

beamer_sample_code_4.png

beamer_sample_4s.png

پنجم: صفحه ی پایان.

beamer_sample_code_5.png
beamer_sample_5s.png

ششم: بستن فایل.

beamer_sample_code_6.png