اهل بازی کردن هستید؟ این بازی ِ کوچک  و جمع و جور را امتحان کنید. هدف ساخت پلی بین دو نقطه داده شده است. وقتی پل را ساختید می توانید آن را آزمایش کنید (با عبور یک قطار).

bridge_3s.png

و حتی تحلیل تنش (؟) در نقاط مختلف پل را هم ببینید.

brudge_4s.png

می دانم که برای بچه های مکانیک یا عمران حظی ندارد. برقی ها و کامپیوتری های وبلاگستان، و همه ی بقیه، لذت ببرید! از اینجا دانلود کنید.