در ادبیات جمهوری اسلامی “تجمع مردمی” یعنی نمایش حمایت مردم از ایده های حکومت ایران. اهل تماشای روزانه ی عکسهای خبرگزاری ها از این تجمع ها اما اگر باشی، اجزا تصویر کم کم تکراری می شوند. حتی کم کم چهره ها را می شناسی. در این مورد حرف زده ایم و باز هم خواهیم زد. این پست اما در مورد یک نوآوری جدید است.

28_8709171635_l600s.jpg

دوماه پیش در “تجمع ضدصهیونیستی طلاب و بسیجیان در مقابل سفارت عربستان“، شرکت کنندگان چند تابوت یونیلیتی حمل می کردند. اهمیت این ابداع در یکی از صحنه های تجمع واضح می شود، زمانی که تظاهرکنندگان گرامی می توانند تابوت یک متر و خرده ای را وسط دعوا سر دست بگیرند بدون اینکه سر کسی را بشکنند.

22_8709171635_l600s.jpg

البته این تابوت براحتی و با شعله ی زیاد هم آتش می گیرد.

3_8710111100_l600s.jpg

اما این تنها کاربرد ِ یک تابوت یونیلیتی نیست. دیروز “تجمع کودکان مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از مردم غزه” بود والبته که تابوتی که بچه های مهدکودک و دبستانی قرار است حمل کنند باید سبک باشد.

نکته اساسی اما این است، چه خوب بود اگر اتاق فکری پشت این “تجمع های مردمی” بود تا این ابداعات ِ بسیار کاربردی را مکتوب می کرد و بصورت بهینه تر به کار می گرفت. اگر تابوت ِ فوق سبکمان را بیشتر ببینیم می شود امیدوار بود که این اتفاق عملا افتاده است.