قبلا در مورد کارهایی که روی فرندفید انجام می دهم نوشتم (ببینید) امروز کدی که از فرندفید اطلاعات استخراج می کرد را بازنشسته کردم و کار روی Social را سرعت دادم. بطور خلاصه، Social کاربران فارسی زبان ِ شبکه های  اجتماعی مختلف را استخراج می کند و قرار است اطلاعات ِ جانبی نظیر وبلاگ ِ صاحب اکانت و غیره را هم به بانک داده اضافه کند. Social یکی از بلوک های مرکزی Profiler است.

فعلا Social  روی توییتر و فرندفید کار می کند. برای شناسایی شبکه های اجتماعی مختلف به Social از چنین فایل هایی استفاده می کنم:

friendfeed_ini.png

فرندفید

twitter_ini.png

توییتر

از هر نوع ایده یا نظری بشدت استقبال می شود. بیشتر حرف می زنیم.