وقتی صحبت از محکومیت آدم کشی می زنیم، چه در قالب ِ “اعدام” و چه “عملیات نظامی” (مثلا: عکس روز: آدم کشی بد است)، همیشه این بحث پیش می آید که “اگر بابات رو بکشن، تو نمی ری خرخره ی طرف رو ببری؟” یا “فرق هست بین اشغال و دفاع”.

در مورد ِ اعدام به منزله ی مجازات/قصاص زیاد حرف زده شده است. جنبه های مختلف ِ این مساله از این قرار هستند و باید برای هر یک از این سوالها جوابی پیدا کنیم،

۱- آیا انجام مجازات اعدام به کاهش جرم در جامعه کمک می کند؟

۲- درصد خطای سیستم قضایی چقدر است؟ چند نفر را در سال اعدام خواهیم کرد و بعد خواهیم فهمید که “اشتباه شد”؟

۳- آیا خانواده و اطرافیان ِ یک اعدامی توان ادامه ی زندگی ِ مناسب را دارند؟

۴- تاثیر مجازات اعدام در افزایش خشونت در جامعه چیست؟

۵-….

علاوه بر این، همانطور که اینجا گفتیم (ببینید: اعدام – یک: اگر سر عزیز تو را بریده بودند)، کسی که پدرش را کشته اند را قاضی محکمه ی قاتل نمی کنند. بله، هر کسی که عزیزیش را کشته باشند ممکن است در کوران ِ عاطفی منطقش سست باشد. چنین آدمی حتی حق شرکت درهیات منصفه ی این دادگاه را ندارد.

در مورد ِ آدم کشی بعنوان ابزار از میان بردن دسته جمعی ِ مخالفین، مثل حمله ی اخیر اسراییل به غزه، زیاد می شنویم که کلمات “دفاع” و “اشغال” تکرار می شوند. بیا خاورمیانه ی شلوغ و پر سروصدا را رها کنیم و برویم در آفریقا که هر از گاهی قومی بر سر قوم دیگری می ریزند. فکر می کنی هر کدام از این آدمکشی ها بر مبنای “دلیل” خوبی نیست؟ فکر می کنی رهبر این دسته می تواند بدون “دلیل” خلایق را به آدمکشی تهییج کند؟ من و تو نشسته ایم بر آبشخور اطلاعاتی جمهوری اسلامی، یا برای زمان درازی نشسته بوده ایم، و “دلایل” آنها را شنیده ایم. برو وبلاگ راستی های آمریکا را بخوان که ببینی چقدر “دلیل” هست که “فلسطینی ها را باید از بته کند”.

می بینی؟ همه دلیل دارند برای کارشان. وسط جنگ و دعوا هم کسی فرصت ِ بحث منطقی با کسی را ندارد. بیا یک خط ِ مطلق بکشیم: “آدم کشی با هر دلیلی بد است. ما آدمها باید بتوانیم مشکلاتمان را با حداقل خشونت حل کنیم.”

آدم کشی بد است. اما هم ندارد.

در همین باره:

  • گفت و چای: آدم کشی گاهی هم بد نیست: چرا نباید آدم کشت؟ با تو موافق نیستم. گاهی ادم کشی بد نیست. گاهی “اما” دارد. گاهی باید کشت. باید کشت انکه را میکشد. گاهی باید کشت آن کسی را که دستور داد “بکشید”…چرا برای نکشتن، استثنا قائل نشویم؟