iran_filtering.png

دیدن این صفحه در ایران اتفاق ویژه ای نیست، اما وقتی آن را در کانادا ببینی مسلما تعجب می کنی. اما داستان چیست.

به اقتضای گشت روزانه در فارس نیوز، سر از این مطلب درآوردم. در ستون کناری مطلب عکسی بعنوان “مرتبط” قرار داده شده است، که البته ارتباط آن را با مطلب  دقیقا متوجه نشدم. روی عکس که کلیک کردم صفحه ی بالا باز شد (ببینید). با کمی بررسی متوجه شدم که نام عکاس این عکس Eric Gay است. با توجه به اینکه در سیستم لینک دهی فارس نیوز اطلاعات عکس در url قرار دارد، به دلیلی که نمی دانم، حدس زدم که مساله کلمه ی Gay است. آن را برداشتم و عکس باز شد (ببینید).

اینکه به لحاظ فنی چرا این اتفاق می افتد  را دقیقا متوجه نمی شوم. آیا کسی نظری دارد؟

پس نوشت: همین حالا دوباره آزمایش کردم و صفحه درست باز می شود!