پدر بزرگم تعریف می کرد که مستاجری به نام یوسفعلی داشته که نمی توانسته از شرش خلاص شود و برای همین دست به دامان اجنه می شود. اینطور که پدربزرگم در بین خنده های بلندش می گفت، یکی از بلاهایی که سر این مستاجر در آورده این بوده که از سوراخی روی بام مدام و با صدای “جن گونه”ای می گفته “یوسفلی یوسفلی یوسفلی یوسفلی”. این هم مدل چینی ِ همین کار، البته با کمک گرفتن از تکنولوژی و بدون آن همه خلاقیت.

مسئولین شهر Shenyang برای بیرون کردن ِ مستاجرین از مجموعه ی ساختمانی که قرار است تخریب شود یکسال است آنها را با بلندگوهای قوی بمباران صوتی می کنند.

(لینک مستقیم به ویدئو)

منبع: فرانس ۲۴