به نوشته ی عصرایران،

(علی‌اکبر) عصارنیا (معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان کشور) اضافه کرد: متاسفانه ۵۶ درصد جوانان ما بر اساس اظهارات خود اعلام کرده‌اند که در طول دوران جوانی با یک دختر در ارتباط بودند که متاسفانه از این تعداد ۲۶ درصد منجر به رابطه نامشروع جنسی شده است. (تاکید از من)

اگر فرض کنیم تقریبا نیمی از جوانان ایرانی خودشان دختر هستند، جمله ی بالا یعنی ۲۸ درصد از دختران ایرانی در طول دوران جوانی با یک دختر در ارتباط بوده اند و ۲۶ درصد آنها (یا ۱۳ درصد کل ارتباط ها) منجر به “رابطه ی نامشروع جنسی” شده است.

کی بود می گفت ایران همجنس گرا کم داره؟

البته واضح است که جناب عصارنیا منظورش از جوانان در واقع پسران است. شاید با توجه به اینکه پسرها دخترها را “می گیرند”، خوب باید بروند بگیرند دیگر. نمی گیرند اوضاع خراب می شود. برو بگیر برادر من، اگر تا حالا نگرفتی!

پس نوشت: عنوان این دسته را گذاشتم “مو از ماست” (فرار به جلو!). :))