kamangir_disabled.jpg

این چیزی بود که چند روز گذشته به جای این وبلاگ و چند وبلاگ و سایت دیگر دیده می شد. برخلاف چیزی که معاندین ِ عزیز شایع کردند، این موضع ارتباطی به پرداخت ِ سالیانه نداشت (که شرکت معظم بلوهوست مستقیما از کارت اعتباری من برداشت می کند).

مساله، کار ِ بیش از حد کشیدن از هوست ِ کمانگیر توسط “دیدیش” بود. کارهایی انجام داده ام و هنوز باید در کدها دستکاری هایی انجام بدم. اما مساله ی این پست این نیست.

bluehost.pngهنوز برداشت من این است که بلوهوست Bluehost بهترین هوستی است که در دسترس داریم (وردپرس هم همین را می گوید). اما یک نکته ی اساسی را هرگز فراموش نکنید: اگر از صف اول پاسخ دهندگان در خدمات فنی بلوهوست جواب نگرفتید، هرگز گوشی را قطع نکنید، بگویید “می خواهم با سوپروایزر تو صحبت کنم”. فراموش نکنید که شما با یک شرکت طرف هستید و باید با ذکاوت تمام برای گرفتن خدمات بهتر مبارزه کنید.

نکته ی مهم دیگر: اگر می خواهید از بلوهوست خرید کنید، حتما این کار را از طریق یک آشنا انجام  دهید. به این ترتیب می توانید تخفیف زیادی برای سال اول بگیرید.