feedcounter_24dec08.png

مدتها بود که باید به کد “خوراک شمار” قابلیت اطلاعات گرفتن از خوراک های فیدبرنری که روی feedproxy.google.com هستند را اضافه می کردم. بدلیل نبود این قابلیت سلمان و شیدای عزیز، برای مثال، تعداد مشترکینشان صفر گزارش می شد (مثال). اگر اهل جزییات این داستان هستید، مساله با تعریف یک ثابت جدید حل شد،

feedburner_api.png

گزارش جدید خوراک شمار را اینجا ببینید. حالا ۶۷۸ وبلاگ داریم که ۴۶۰ تاشان شمارنده شان فعال است. اگر وبلاگ شما در لیست نیست، یا در این لیست است، اینجا را ببینید: خوراک شمارتان را فعال کنید – آموزش کوتاه.

روند کار خوراک شمار را اینجا دنبال کنید و گزارشهای آن را اینجا ببینید.