nikon_s60_3_s.jpg

Turk و Pentland زوج مشهوری هستند که تئوری “صورت ویژه”  Eigenface* را برای تشخیص چهره در تصویر در یک مقاله در سال ۱۹۹۱ کاربردی کردند. دقیقا نمی دانم که دوربین هایی نظیر Nikon S60 که تبلیغش را این بالا می بینید از چه روشی استفاده می کنند، اما کارهایی مثل بهبود چهره در تصویر، پس از تشخیص آن، حالا دیگر کاملا کاربردی شده اند. در این تبلیغ Nikon ادعا می کند که دوربینش تا ۱۲ چهره را در تصویر پیدا می کند، و البته نه فقط چهره ی آدمهای زنده را.

به گفته ی این وبلاگ نویس خریداران در آمازون از این دوربین ۳۰۰ دلاری راضی نیستند.

این هم یک تبلیغ دیگر از همین دوربین.

nikon_s60_2s.jpg

* کارهایی روی “چشم ویژه” و “لب ویژه” هم وجود دارند.

عکس از اینجا