farsnews.jpgبارها آزمایش کرده ام، شما هم آزمایش کنید. صفحه ی فارس نیوز را باز کنید و نگاهی به خبرهای صفحه ی اول بندازید. حتما حداقل یک خبر هست که همان تیترش هم بوی مشکل دار بودن می دهد.

مثلا این نمونه را ببینید،

استاد دانشگاه شرینر آمریکا در گفتگو با فارس: آمریکا نمی‌تواند در عراق پایگاه‌های دائمی داشته باشد

همین حالا این خبر ِ اول فارس نیوز است. حالا از خودمان می پرسیم این جمله یعنی چه. یعنی چه که آمریکا “نمی تواند در عراق پایگاه‌های دائمی داشته باشد”. سوال اساسی این است که این جمله یعنی آمریکا توان ِ این کار را ندارد، چون مثلا پایگاهش مورد حمله ی بمب گذاران قرار می گیرد، یا اجازه ی این کار را ندارد، مثلا طبق قوانین بین المللی. فارس توضیح می دهد،

خبرگزاری فارس: یک استاد دانشگاه شرینر آمریکا گفت: آمریکا نمی‌تواند در عراق پایگاه‌های دائمی برای خود ایجاد کند.

باز هم متوجه نشدیم. بیشتر می خوانیم،

«رونالد ال هچت» …گفت: آمریکا پایگاه‌های دائمی در عراق نخواهد داشت. این موضوع بسیار مهم است که عراق تنها کشوری در منطقه خلیج فارس می‌باشد که می‌تواند شمار زیادی از نیروهای زمینی آمریکا را در خود جای دهد….ایالات متحده نمی‌تواند از پایگاه‌های کنونی خود در عراق برای آغاز حمله علیه کشورهای همسایه عراق استفاده کند اما … (تاکید از من)

شما متوجه شدید چرا آمریکا “نمی تواند در عراق پایگاه‌های دائمی داشته باشد”؟