کارن نایبرگ Karen Nyberg از پنجره ای در ایستگاه فضایی به زمین نگاه می کند.

سرگئی کریکالف Sergei K. Krikalev آماده ی عکاسی از چند عارضه ی زمینی می شود (عکس در سال ۲۰۰۰ در ایستگاه فضایی گرفته شده است). ایستگاه فضایی خیلی دست نیافتنی است، دوربین که نیست! دقت کنید که خیلی از لنزهای معمولی را نمی شود بصورت عمودی نگه داشت. (ای بابا)

منبع