“تله ی شیطان” را برای اولین بار بعد از ۲۰ سال ورق زدم (چقدر پدربزرگانه!). فقط ۳۲ صفحه؟ من و خواهرم با این کتاب زندگی می کردیم. حالا لابد کار یک ساعت است. از این پایین دانلودش کنید (دو فایل).

مدتهاست دنبال کتابی می گردم با نامی حدود و حوالی “مومو و گلهای زمان”. قهرمان ِ کتاب کودکی است به نام مومو (فکر می کنم!) که در یک آمفی تئاتر مخروبه، خارج از شهر، زندگی می کند. کتاب با حضور مردانی شروع می شود که زمان می خرند. آنها سیگارهای برگی می کشند که از گلهای زمان ساخته می شود. کم کم مومو تنها کسی در شهر است که وقتش را نفروخته است. همه پولدار شده اند و البته در عجله ی دایمی، جز مومو، که باید به راهنمایی یک لاک پشت پیش استاد ِ زمان برود (لابد برای نجات نوع بشر). مردان خاکستری (فکر می کنم!) که درکار تجارت زمان هستند را اگر سیگارشان را از دهانشان بیرون بکشی دود می شوند/می میرند/نابود می شوند. مومو ماموریتش را انجام می دهد و حالا همه خیلی وقت دارند. صحنه ی انتهای کتاب این است: مردمان ِ خیلی جدی ِ قبل، حالا اگر ببیند بچه ها در خیابان فوتبال بازی می کنند، ماشینشان را پارک می کنند و مشغول بازی می شوند.

فکر می کنم جلد این کتاب نارنجی یا صورتی است. اگر بتوانید یک نسخه از این کتاب را به من برسانید، هر کتابی که بخواهید از اینجا برای شما می فرستم (صادقانه بریتانیکا نخواهید).

مرتبط:کتابخانه ی کمانگیر: قصه های بابام

پس نوشت: به مرحمت این دوست عزیز، که صادقانه نمی دانم چطور از او تشکر کنم، کتاب را به کمک نام نویسنده اش به انگلیسی پیدا کردم: آمازون. حالا می ماند پیدا کردن نسخه ی فارسی اش، بعد از این همه سال.

منبع کتاب: کتابهای رایگان فارسی