این دو صندلی نارنجی رو چند روزی بود می پاییدم. منتظر یک روز آفتابی بودم که بالاخره دیروز دست داد. باقی هم چند منظره از راه خانه تا دانشگاه. دارکوب بنده خدا را هم ببینید که زورش به تیر چراغ برق رسیده بود.

روی عکسها کلیک کنید برای اندازه های بزرگتر. مشترک خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر از  اینجا بشوید.

دو صندلی -3یخ همه جا را گرفته است

یخ نازک است!سلام خانم دارکوب، و البته آقای سنجاب

سلام آقای سنجابمنظره ی اتفاقی - 2

دو صندلی -2دو صندلی -1

صندلی