این انتخابات جهات را دگرگون خواهد داد

در روز انتخابات، و در نیویورک، صحنه هایی می دیدم که مرا به یاد اولین انتخابات دموکراتیک در افغانستان، در سال ۲۰۰۴، و عراق، ۲۰۰۵، می انداخت. صحنه هایی که می دیدم شبیه انتخابات ۱۹۹۴ آفریقای جنوبی بود که در آن نلسون ماندلای سیاه پوست به سیطره ی سفیدها پایان داد. یا ایران ِ ۱۹۹۸ که زنان و جوانان با شرکت انبوه در انتخابات، اولین رییس جمهور اصلاح طلب، خاتمی، را انتخاب کردند.

… مردمی را می دیدم که .. در صف رای گیری از هم عکس می گرفتند برای اینکه آنچه بوضوح نقش خود در یک رخداد تاریخی دموکراتیک می دانستند برای آینده ثبت کنند…. (ترجمه ی آزاد)

این جمله ها را کریستین امانپور در وبلاگ سی ان ان می نویسد. و این برای گیتوی پاندیت، وبلاگ نویس جمهوری خواه، کافی است که با آزردگی بنویسد،

خبرنگار ارشد سی ان ان، کریستین امانپور، انتخابات امروز را با لحظات ِ بزرگی از تاریخ رژیم ایران مقایسه می کند. البته این همان ایرانی است که همجنس گراها را دار می زند و زنان را برای اینکه مویشان بیرون است کتک می زند….همان رژیمی که یک دهه است در حال کار روی تسلیحات هسته ای است تا اسراییل را نابود کند.

مرتبط: مرثیه برای پایان زعامت ِ ملکوتی ِ آقا جرج بوش دامت برکاته