در مورد این وسیله قبلا خوانده بودیم (اینجا:گل ها اینطوری با شما صحبت می کنند! و اینجا:تولد نخستین گیاه وبلاگ‌نویس جهان برای مثال). ایده خیلی ساده است، یک minimum system که یک سنسور ِ رطوبت دارد و به کمک API توییتر وضعیت ِ رطوبت ِ خاک ِ یک گیاه را گزارش می دهد (سایت فروشندهمثال).

با افزایش ساعاتی که آدمیزاد ِ نوعی در فضای آنلاین می گذراند، و بالتبع کاهش زمانی که برای مثلا گلدان هایش می گذارد، واضح است که لازم است گلدان لب تاقچه هم از همین طریق با ما تماس بگیرد (کجا در تعریف ِ آدمیزاد ِ امروزی نوشته بودند کسی که سقف خانه اش را هم در گوگل ارث می بیند).

اما، حالا که گل و گیاهمان را فراموش کرده ایم، می شود پیش بینی کرد که کم کم آدمها چیزهای دیگری هم یادشان برود، مثلا اینکه باید پوشک بچه را عوض کرد.

بنابراین، در همین جا، حق انحصاری ِ طراحی مجدد این سیستم برای فرو کردن در پوشک بچه را به نام نامی حضرت کمانگیر ثبت می کنم. به این ترتیب، روی توییتر ِ بچه ی بنده خدا چیزهایی می خوانید از قبیل “وضعیت عادی است”، “جیییش”، “شماره ی دو” و البته “مقداری گاز آزاد شد، اما نگرانیی وجود ندارد، لبخند بزنید و دماغتان را بگیرید”.