این اولین پست از یک مجموعه نوشته است که قرار است اینجا راجع بهشان حرف بزنیم. هدفمان بیرون کشیدن دل و روده ی یازده شرکت کننده درمسابقه ی وبلاگ نویسی دویچه وله است (رای بدهیدنتایج را ببینید). قبلا هم نظیر این کار را کردیم، ببینید: کوچه ی وبلاگستان، سمت بانوان.

وبلاگهای شرکت کننده به ترتیب ِ امتیاز در لحظه ی نوشتن این پست اینها هستند:

این تصویر این وبلاگها را بر اساس میزان رای (در زمان نوشتن این پست)، تعداد مشترکین خوراک ِ برنری، تعداد مشترک به گزارش گوگل ریدر، و تعداد پست در هفته نشان می دهد. برای اینکه مقایسه اعدادی با واحدهای مختلف و اندازه های مختلف ممکن باشد، هر معیار بر میانگینش در بین هر یازده وبلاگ تقسیم شده است.

نزولی بودن ستون آبی بوضوح بدلیل ترتیب ِ وبلاگها است. بیشترین مشترک به گزارش ِ گوگل ریدر برای “توکای مقدس” با ۱۳۳۸ مشترک و کمترین برای “گفتنی ها” با ۱۱ مشترک است. کم حرف ترین وبلاگ نویس هم همان “گفتنی” هاست با ۱ پست در هر پنج هفته. سمیه خانم توحیدلو از “برساحل سلامت” با نزدیک به دو پست در روز بیشترین میزان تولید مطلب را دارد.

یکی از نکات اساسی در این گروه عدم توجه کافی به خوراک است. از ۱۱ وبلاگ ِ کاندیدای جایزه فقط ۲ وبلاگ (“عصیان” و “بر ساحل سلامت”) خوراک برنری دارند و خوراک ِ درج شده در header “آینده” ی جناب عباس عبدی توسط گوگل ریدر قابل دسترسی نیست. پنج وبلاگ روی دامنه ی شخصی هستند، چهار وبلاگ روی بلاگ اسپات (نشان ِ قدمت؟) و یک وبلاگ روی هر یک از وردپرس و بلاگفا.

برای تبدیل اعداد بالا به یک معیار ِ واحد که “تاثیر” وبلاگ را نشان بدهد، اگر تعداد مشترکان ِ گزارش شده توسط گوگل ریدر را در تعداد پست در روز ضرب کنیم این شکل حاصل می شود:

این اعداد در واقع معیاری از “تعداد افرادی که در روز حرف وبلاگ نویس را از طریق خوراک می شنوند” هستند. “الیزه” “پر تاثیر” ترین وبلاگ گروه است.