خبر دارید که جیم براون Jim Brown مکانیک سابق در ارتش آمریکا ادعا می کند که این کشور در جنگ عراق، در سال ۱۹۹۱، و همینطور در افغانستان، در سال ۲۰۰۲، از سلاح هسته ای در ابعاد کوچک استفاده کرده است. خبر از این لحاظ اهمیت دارد، که در صورت صحت، این سومین و چهارمین استفاده از سلاح هسته ای در جهان خواهد بود (منبع).

براون استدلال می کند که همه ی بحث ها در مورد استفاده از اورانیوم تضعیف شده در تسلیحات و افزایش شدید نرخ سرطان در مناطق درگیری پوششی برای مخفی کردن منبع اصلی تشعشع، بمب هسته ای، است. در ادامه ی گزارش، دکتر جواد العلی رییس بخش تومور شناسی بیمارستانی در بصره در مورد آنچه او تاثیر استفاده از اورانیوم تضعیف شده در جنگ بر افزایش موارد سرطان می داند صحبت می کند. به این ترتیب، بحث استفاده از بمب هسته ای یک تئوری است. خبرگزاری فارس اما اینطور تصور نمی کند.

فارس جیم را سرباز ارتش ایتالیا می کند و خبر را اینگونه به اشتباه نقل می کند،

در قسمتی دیگری از این گزارش ۲۶ دقیقه ای، تصاویری از تاثیر اورانیوم پخش شده در در اثر انفجار این بمب بر روی نوزادان آن منطقه نشان داده می شود (تاکید از من)

رسما در این پست زرشک طلایی اشتباه در نقل خبر را به خبرگزاری فارس می دهیم.

ویدئوی کامل را اینجا ببینید:

(لینک مستقیم به ویدئوها)