فارس نیوز در صفحه اصلی این خبر را بزرگ گذاشته است،

تقلب در انتخابات آمریکا پیش‌بینی بیشتر مردم آمریکاست

خبرگزاری فارس: تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در واشنگتن پایتخت آمریکا نشان می‌دهد، بیشتر مردم این کشور معتقدند در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده این کشور که در تاریخ ۴ نوامبر برگزار می شود، تقلب و در نتایج، دستکاری خواهد شد.

منبع خبر ریا نووستی است به نقل از فاکس نیوز.

در گوگل می گردم دنبال خبر. در فاکس نیوز پیدایش می کنم و در ریا نووستی روس و البته در Press TV. کس دیگری انگار خبر را خیلی جدی نگرفته است.

بیشتر می گردم. یک مقاله در تایم پیدا می کنم،

در اردوهای انتخاباتی سوظن همیشه وجود دارد. فشار روزهای آخر را هم اضافه کنید، تعجبی ندارد که کاندیداها و کارمندانشان اینطور برانگیخته هستند….اما حاصل چیست؟ حاصل این است که با یک اشاره ی کوچک، اردوهای انتخاباتی دچار اوهام می شوند که یک توطئه ی بزرگ از سوی رقیب در حال اجراست.

فارس نیوز اما نیازی نمی بیند این تصویر ِ بزرگتر را به مخاطبش ارایه بدهد. پس یک خبر را از فاکس نیوز برمی چیند و بعنوان کل قضیه به خورد خواننده می دهد. قرار هم نیست که خواننده ی کمتر آشنای ایرانی بداند که فاکس نیوز به نظر خیلی ها بیش از آنکه یک رسانه باشد، بنگاه نظرسازی یک گروه سیاسی است.