راجع به Odiogo حرف زدیم (ببینید: کمانگیر را بشنوید، فعلا به انگلیسی). این سرویس ِ رایگان، مطالب ِ وبلاگ ها رو به صورت صوتی درمیاره (متاسفانه بخش فارسی این سایت هنوز فعال نیست).

پستهای کمانگیر انگلیسی را بصورت صوتی در اینجا بشنوید.

پیشنهاد می کنم اگر وبلاگ انگلیسی دارید، از Odiogo برای پیدا کردن ِ مشکلات نوشته های انگلیسی تان استفاده می کنید.

این پست: I’m coming to eat you! به داستان ساندویچ ۱٫۵ کیلومتری می پردازه و این خبر که گویا شرکت کنندگان پیش از اندازه گیری رسمی ساندویچ حمله کرده و “شواهد ِ ثبت رکورد را خورده اند”. بخش اساسی آن پست ترجمه ی این مطلب است.

اینجا بشنوید.