وسط خواب و بیداری، همین یک ساعت پیش، جزییات یک داستانی رو طرح ریختم به نام “فیلتر نداریم”. ایده، بزرگتر کردن ِ همین چیزی ه که در arash.kamangir.net راه افتاده و محمود هم با تغییراتی استفاده اش کرده.

یک جور تلاش جمعی برای ایجاد نسخه های جایگزین برای وبلاگهای فیلتر شده.

باید بشینم کد بنویسم. حرف می زنیم! فکر می کنم بد چیزی از آب درنیاد.