مدتها پیش پستهای “اختراع هفته” داشتیم. این هم یکی از آنهاست. کار یک شرکت ِ وینیپگی هم هست به نام Shocknife.

این در واقع یک تیزر (تفنگ برقی – شوک دهنده) است که به شکل چاقو ساخته شده. به این ترتیب نیروهای پلیس می تونن در تمرین های رزمی از این چاقو استفاده کنند و بدون اینکه صدمه ای به حریف بزنند به او حس ِ صدمه دیدن را منتقل کنند.

شرکت سازنده ادعا می کنه که این ابزار بی خطره و البته ظاهر ترسناکی داره که “دعوا” رو جدی می کنه.

و البته چند صد دلاری قیمت داره این چاقوی ِ “کند”.